ئیدارەدیزاینەرسلیمانی

هەلی كار بۆ كارمەندی دیزاینەر و ئیدارە

کەناڵی تیڵگرام

هەلی كار

بۆ دانیشتوانی سلێمانی بۆ كاری ئیدارە و دیزاینەر

  • كەسێكی لێهاتوو زمان پاراو بێت
  • پێشینەی كاری هەبیت هەلی وەرگرتنی زیاترە
  • لەبەرنامەكانی گرافیك دیزاین شارەزابیت هەلی وەرگتنی زیاترە
  • وە مەرجەكانی دیزاینەر دەبیت شارەزابیت لە هەردوو بەرنامەی Adobe Photoshop CC و Adobe Illustrator CC 2017

سیڤیەكانتان بینرن بۆ ئەم ئیملە :

siteoffice206@gmail.com

زۆرترین بینراو

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker